Back to Top

Wilt u zich ook aansluiten bij de stichting en bent u het eens met onze doelstelling dan bent u van harte welkom als vriend. Middels regelmatige openbare vergaderingen en het toezenden van een afschrift van alle bestuursvergaderingen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en dagen wij u ook eventueel uit tot deelname in werkgroepen. (niet verplicht)

De jaarlijkse bijdrage van vrienden aan het werk van onze stichting is vastgesteld op € 20.00. Betalingen kunnen plaats vinden op IBAN nr.: NL67RABO0127282734 t.n.v. SBEO Oirschot.

U kunt zich als vriend opgeven bij ons secretariaat.

De Belastingdienst heeft de SBEO erkend als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.