Back to Top

“Welstandscomissies krijgen meer smoel” Zo kopte het Eindhovens Dagblad op 7 mei 2007.

In het artikel van Piet Snijders wordt uitgebreid stil gestaan bij de wijze waarop een groot aantal Brabantse gemeenten vorm geeft aan de zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte zonder betutteling.

Te zelfder tijd nam de gemeenteraad van Oirschot een nieuwe welstandsnota aan die het welstandstoezicht in een groot aantal wijken afschafte.

Protesten van o.a. de stichting SBEO mochten niet baten.

Juist in het zo rijk met oude en jonge monumenten gezegende dorp Oirschot had men mogen verwachten dat men zorgvuldig met dit erfgoed zou omgaan.

Het tegendeel is het geval.

De taak van een stichting als de onze is daardoor zeker verzwaard. Immers de officiële instanties hebben aangegeven zich geen grote zorgen over dit erfgoed te maken.