Back to Top

De documentenlijst van de gemeente Oirschot kunt u inzien door op onderstaande link te klikken:
Monumentenlijsten Gemeente Oirschot

 

20 april 2017
Bijeenkomst werkgroep Erfgoed Oirschot.

Belangrijkste onderwerp:

Cultuurhistorische QuickScan

 

Het verslag van deze vergadering kunt u inzien door op onderstaande link te klikken:
Verslag vergadering Werkgroep Erfgoed Oirschot

 

4 april 2017
Gemeentevergadering Erfgoedbeleid.

Mevrouw van Kuilenburg gaf uitleg over het Erfgoedbeleid van de gemeente Oirschot en er was ruimte voor vragen vanuit de raad en vanuit de Publieke Tribune.

Het beleid is gebaseerd op drie pijlers:

 1. Cultuurhistorische belangen meewegen.
 2. Ruimte bieden aan herbestemming en niet alleen behouden om het behoud.
 3. Krachtige en eenvoudige regels.

Het verslag van deze vergadering kunt u inzien door op onderstaande link te klikken:
Verslag gemeentevergadering Erfgoedbeleid.

Een persartikel naar aanleiding van deze vergadering en een artikel van eind vorig jaar, kunt u inzien door op volgende links te klikken:
Publicatie Gemeentevergadering Erfgoedbeleid
Artikel ED 1 dec 2016 - Erfgoedbeleid


 

4 oktober 2011
Opiniërende raadsvergadering over Monumentenbeleid.

Uitgangspunt was de "Kadernota monumentenbeleid" gepresenteerd door de portefeuillehouder Ruud Severijns.

 

19 september 2011
de SBEO organiseert een bijeenkomst over monumentenbeleid.

Drie deskundigen hebben op die bijeenkomst een inleiding gehouden over het monumentenbeleid gezien vanuit hun Dienst / Gemeente.

Mevrouw Ir J. Toebast, ambtenaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Zij presenteerde in haar inleiding drie onderwerpen:

 •  Wat doet de Rijksdienst voor het behoud van het erfgoed?
 •  De modernisering van het monumentenbeleid.
 •  Beheren, herbestemmen en verbouwen van monumentale boerderijen.

Voor haar presentatie klik hier...Tevens attendeerde zij ons op een publicatie van de Rijksdienst genaamd "Toekomst voor boerderijen";
die publicatie kunt u downloaden door te klikken op RCE brochure .

De heer drs. J. Hendriks, hoofd afdeling Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda.

 Hij besprak in zijn inleiding "Erfgoed en Identiteit" de volgende onderwerpen:

 •  De gemeente Breda en het nieuwe monumentenbeleid.
 •  Het erfgoed in bestemmingsplannen.
 •  De erfgoedmeetlat toegepast op een Brabants monument.

Voor zijn presentatie klik hier..Voor een Erfgoedmeetlat formulier van de gemeente Breda klik hier...

De heer E. Uriot, ambtenaar van de gemeente Gemert/Bakel.

De heer Uriot schetste een beeld van het beheer van monumenten in zijn gemeente;
aan de orde kwamen onder andere:

 •   Ruimtelijk beleid en cultuurhistorie.
 •   Beeldkwaliteit plan landelijk gebied.
 •   Communicatie: Het lijkt op een boerderij.
 •   Inspiratieboek: Het lijkt op een staldeur.

Voor zijn presentatie klik hier...