Back to Top

Naar aanleiding van de acties die de Stichting SBEO heeft ondernomen om de dertiger jaren panden van het voormalige Meeuwis complex in de Rijkesluisstraat te beschermen tegen sloop, is de Stichting tot de conclusie gekomen, dat deze panden binnen de gemeente Oirschot onvoldoende worden beschermd.

De Stichting heeft toen het initiatief genomen tot een betere bescherming van :

  • panden van 1910-1930
  • dertiger jaren panden
  • wederopbouw panden
  • Bossche School panden

Er werd een werkgroep gevormd die alle panden binnen de gemeente Oirschot heeft geïnventariseerd en een selectie heeft gemaakt van de meest belangrijke panden.

Tijdens de opening van de tentoonstelling Jonge Monumenten in het Kruysenhuis te Oirschot in september 2007, heeft de voorzitter van de Stichting Frans Adriaanse, de inventarisatie aangeboden aan burgemeester Severijns.

B&W van de gemeente Oirschot heeft deze inventarisatie voor verdere afhandeling aangeboden aan de Monumentencommissie.

Tot nu toe heeft er nog geen actie van gemeentewege plaatsgevonden.


Voor meer informatie over een van de onderstaande onderwerpen gelieve te klikken op de titel.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van panden vermeld op de inventarisatielijst:


1910-1930, Willibrordstraat 12 Middelbeers, architect onbekend
 
 
Dertiger jaren, Kerkstraat 20 Oostelbeers, architect Adr. van Gestel, 1930
 
 
Dertiger jaren, Hertog Janstraat 16 Middelbeers, architect Jan Beks, 1930
 
 

Dertiger jaren, Spoordonkseweg 17 Oirschot, architect Jan Beks, 1932

 
 
Dertiger jaren, Spoordonkseweg 15 Oirschot, architect Jac Priem, 1933
 
Dertiger jaren, Bestseweg 39 Oirschot, architect Jozef Stevens, 1935
 
 
Wederopbouw, Spoordonkseweg 99 Spoordonk, architect Peter Beks, 1959
 
 
Bossche School, de Pullen Oirschot, architect Fons Vermeulen, 1953-1963
 
 

Bossche School, Raffendonkstraat 20 Oirschot, architect J. Uppelschoten, 1979