Back to Top

Vanwege nieuwe wetgeving op het gebied van archeologie en monumentenbeleid, zijn allerlei taken op dit gebied verschoven van rijk en provincie naar de gemeente.

In het kader hiervan hebben de vijf Kempengemeentes in 2009 aan de SRE Milieudienst een opdracht verstrekt om een Erfgoedkaart te ontwikkelen.

In 2009 hebben SRE en de gemeente Oirschot aan allerlei verenigingen en stichtingen gevraagd om hier aan mee te werken.

De SBEO heeft al zijn informatie aangeleverd, meegewerkt in werkgroepen en ook met de SRE veldonderzoek verricht.

Dit heeft eind 2010 geresulteerd in een Erfgoedkaart, die online is gezet op de website van de SRE. Deze is te bekijken door hier te klikken.

April 2011 heeft de gemeenteraad de Erfgoedkaart goedgekeurd.

Behalve de kaarten met daarachter veel informatie, zijn er ook nog allerlei andere zeer interessante documenten verschenen, die niet online staan. Deze documenten kunt u bekijken door op de naam een van de onderstaande documenten te klikken.

Documenten:

Toelichting erfgoedkaart Kempen versie 1

Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie

Overzicht van rijks- en gemeentelijke monumenten

Overzicht archeologisch waardevolle gebieden, cultuurhistorische ensembles en aardkundige waarden