Back to Top

Juni 2011 heeft een werkgroep van de SBEO een nota geschreven genaamd "Cultuurhistorisch beleid in het buitengebied van de gemeente Oirschot" Deze nota is onze bijdrage aan de structuurvisie ten behoeve van het bestemmingsplan buitengebied fase 2 gemeente Oirschot.

11 juli 2011 heeft de SBEO een bijeenkomst georganiseerd, waarin deze nota werd gepresenteerd en er gelegenheid was tot discussie. Hiervan is een verslag geschreven.

Tidens deze bjieenkomst werd door ons een presentatie gegeven. Klik voor deze presentatie hier...

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Door op een van onderstaande links te klikken kunt u de documenten inzien.