Back to Top

Gemeentelijk bouwplan "Den Heuvel"

Op woensdag 6 november jl. werd de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot uitgenodigd door wethouder P. Machielsen en werd het bouwplan “Den Heuvel” voorgelegd.

Het huidige industrieterrein (voormalige Boerenbond) krijgt bestemming "wonen" en achter dat industrieterrein wil de projectontwikkelaar verder gaan en bouwen op een gebied met een beschermde status en van hoge cultuurhistorische waarde (Boterwijk-Oost).

Het bestuur van de SBEO heeft schriftelijk hierop gereageerd met een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders. Daarbij is als bijlage een rapport toegevoegd, over de bijzondere cultuurhistorische waarde van het gebied Boterwijk-Oost.

 

Midden januari 2020 heeft SBEO een schriftelijk antwoord ontvangen van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant naar aanleiding van een brief die de Stichting gestuurd heeft aan gedeputeerde Van Merrienboer, om haar zorgen te uiten t.a.v. mogelijke bebouwing van Boterwijk-Oost. 

 

Genoemde brieven en het SBEO-rapport over de bijzondere cultuurhistorische waarde van Boterwijk-Oost, kunt u inzien via onderstaande links:

Brief van SBEO aan het College.

Rapport cultuurhistorische waarde Boterwijk-Oost.

Brief Gedeputeerde Staten Noord-Brabant aan SBEO.