Back to Top

Onze Stichting is actief betrokken bij de totstandkoming, ontwikkeling en presentatie van de cursus Oirschotlogie, die in het voorjaar van 2017 van start is gegaan (er waren toen 18 deelnemers). 

Oirschotlogie is een cursus over de geschiedenis en ontwikkeling van Oirschot, De Beerzen en Spoordonk, op het gebied van:
historie en bestuur, natuur en landschap, ruimtelijke ontwikkeling.

Het doel is om inwoners en andere geïnteresseerden wegwijs te maken in de cultuurhistorische geschiedenis en de ontwikkeling van de gemeente Oirschot. Door het overdragen van kennis wordt een gevoel van verbondenheid met Oirschot verkregen. Deze verbondenheid zal hopelijk leiden tot bescherming en behoud van waardevolle elementen uit het verleden in de woonkernen en het buitengebied.
De kennis van het verleden kan gebruikt worden om de toekomst beter vorm te geven.

Maart 2022 is de zesde cursus gestart met 25 deelnemers. Er is een speciale website met alle informatie over deze cursus www.oirschotlogie.nl.

Bij gelegenheid van de start van de eerste cursus zijn enkele artikelen in de pers gepubliceerd. Via onderstaande links kunt u twee artikelen inzien, respectievelijk uit het ED en uit het lokale blad Mooi Oirschot.
Eindhovens Dagblad
Mooi Oirschot